Formacja i duchowość

Etapy formacji w Instytucie

Postulat 

Pierwszym etapem oficjalnej formacji w naszej wspólnocie jest postulat. Postulat jest czasem próby. Trwa pół roku i stanowi przygotowanie do nowicjatu.

Obecnie postulat najczęściej poprzedzony jest kandydaturą – okresem kontaktu osoby odczuwającej powołanie ze wspólnotą. Kontakt może mieć różny charakter. Może to być forma korespondencyjna, kandydatka może  przebywać jakiś czas na którejś z placówek, aby zapoznać się z rytmem życia wspólnoty. Nieraz jest to czas przeznaczony na uzupełnienie wykształcenia lub pewnych wiadomości życia religijnego. Kandydatura nie ma określonego czasu trwania.

Nowicjat

Kolejny etap to nowicjat, który trwa dwa lata. Rozpoczyna się kilkutygodniowym przygotowaniem do uroczystych obłóczyn i półrocznym ścisłym czasem formacji, podczas którego siostry nowicjuszki pogłębiają życie duchowe – uczą się modlitwy, rozmyślania, otwierają swe serce na radosny kontakt z Bogiem. Jest też czas nauki, poznania głębszego zasad Instytutu, podstawowej wiedzy z Biblii, liturgiki, życia Kościoła. Kolejne etapy dwuletniego nowicjatu pozwalają siostrom nowicjuszkom na praktykowanie poznanych zasad we wspólnocie. Nowicjat kończą czterotygodniowe rekolekcje przygotowujące do złożenia pierwszych przyrzeczeń.

Przyrzeczenia czasowe i wieczyste

Po nowicjacie składamy I przyrzeczenia w duchu rad ewangelicznych na jeden rok, zawierając umowę z Instytutem. Znakiem zewnętrznym przynależności do naszej wspólnoty jest broszka z wizerunkiem Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej i słowami „Caritas Christi urget nos” – Miłość Chrystusa przynagla nas (2 Kor 5,14). Po roku ponawiamy przyrzeczenia na dwa lata, a po tym upływie czasu na kolejne – trzy.
Oficjalny czas formacji kończy się wieczystymi przyrzeczeniami. Przypada to po 8 i pól roku od rozpoczęcia postulatu. Podczas uroczystości wieczystych przyrzeczeń siostra otrzymuje srebrną obrączkę z krzyżykiem.

Tercjaty

Tercjaty – są to okresy ścisłej formacji, które trwają od kilku tygodni do 5 miesięcy. W procesie formacji naszej wspólnoty ich kilka. Trzy lata i sześć lat po pierwszych przyrzeczeniach siostry odbywają dłuższe, pięciomiesięczne tercjaty. Mają na celu pogłębienie życia wewnętrznego, głębsze poznanie duchowości Instytutu oraz przygotowanie do czasowych i wieczystych przyrzeczeń. Tercjaty w świadectwach sióstr są ogromnym darem dla każdej siostry, które są wtedy wyłączone z czynnej pracy i apostolstwa. Mają możliwość pogłębienia życia wewnętrznego połączonego z odpoczynkiem duchowym i fizycznym. W dalszych etapach są praktykowane np. tercjaty jubileuszowe, misyjne.

Formacja ciągła

Kształtowanie siebie, praca nad sobą w dążeniu do świętości potrzebuje impulsów przez całe życie. Dlatego po złożeniu wieczystych przyrzeczeń w Instytucie nadal jesteśmy inspirowane w różny sposób do pogłębiania życia duchowego. Do formacji ciągłej należą comiesięczne dni skupienia, coroczne rekolekcje, spotkania wspólnotowe oraz życie duchowe kursu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *